Deckra asennusohje

Deckra  Scandinavia  Ab     Asennusopas,  Deckra  4  –  v295787  /  2018  

   1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deckra Komposiittilautojen asennus Asennusvaihtoehto 1, T -muovikiinnikkeet  

 

 

 

 

 

 

 

Deckra  Scandinavia  Ab     Asennusopas,  Deckra  4  –  v295787  /  2018  

   2  

 

 

Perustus (Kivijalka) 

 

0. Suunnittelu Ota heti aikaa ja suunnittele terassin rakentamista ja lautojen asemointia terassille. Suosittelemme tasasaumaa, eli jokaisen laudan jatko tulee samalle paikalle. Se on helpoin ja siistein tapa. On toki aina tilanteesta riippuvaista miten laudat asemoidaan. 

1. Perustuksen pitää olla tasainen ja vakaa, ettei terassiin tule vääntöä tai taittumista. Epätasaisuus voi vaurioittaa rakenteita. 2. Noudata aina ohjeellisia etäisyyksiä lautojen sekä maan välissä. 3. Varmista ettei kyllästettyjen 100x50mm (vasojen) väli ole suurempi kuin 50cm. (Katso kuva 1) 4. Varmista että kaikki vasat ovat suorassa ja keskitettyinä. Terassille pitää tulla vähintään kolme tukipalkkia. 5. Suosittelemme että rakennelman alle laitetaan eristemattoa tai suodatinkangasta tms. 6. Kiinnitä huomiota materiaalin muokkaantuvuuteen lämpötilan ja ilman kosteuden vaikutuksesta asennettaessa. Jätä seinän ja terassin väliin vähintään kolme senttimetriä tai enemmän mikäli terassi rakennetaan alhaisessa lämpötilassa. 

 

Vaihe 1-7 Aseta kyllästetyt 100x50mm lankut tai suunnittele kantavuus erillisen suunnitelman mukaisesti tukevalle kantavalle rakenteelle. Kiinnitä terassin runko kantavaan rakenteeseen oikeaoppisesti, ota huomioon että materiaali voi elää ilmankosteuden tai lämpötilan mukaan. HUOM! Jos laudat asennetaan diagonaalisesti ruoteille, pienennä palkkien väliä 250mm - 450mm riippuen eri lautatyypeistä. 

 

Vaihe 2-7 Asenna kyllästetyt 100x50mm maksimissa 500mm päähän toisistaan, suositus on 400-500mm (Kuva 1). Kantavuus ja käyttö ratkaisee mikä väli on paras. Yleisesti suositus on 400mm (K400) käytetään usein (mittaa keskeltä - keskelle). 

 

Vaihe 3-7 Ensimmäisen laudan asennus • Ensimmäinen ja viimeinen lauta pitää kiinnittää aloituskiinnikkeellä tai poraamalla/ruuvaamalla laudan sivu-uraan (Kuva 6). • Kun ruuveja kiinnitetään lähemmäs kuin 25mm laudan reunasta, suosittelemme poraaman ensin reiän ruuville, ettei lauta halkea. (Kuva 6) • Kun perustuksia ja lautoja asennetaan, pitää aina ottaa huomioon materiaalin laajeneminen ja jättää vähintään 30mm väliä kiinteisiin esteisiin tai seiniin. (Kuva 2) • Huomioi, että terassin kallistus pitää olla vähintään 5mm per metri, että vesi valuu pois terassilta. 

 

Vaihe 4-7 Kiinnikkeiden asennus • Asenna muoviset T-kiinnikkeet laudan uritettuun reunaan, ruuvin reiän pitää tulla keskelle tukipalkkia. • Varmista että kiinnikkeen urassa oleva osa on näkyvissä ja kiinni. 

 

 

 

 

 

 

Deckra  Scandinavia  Ab     Asennusopas,  Deckra  4  –  v295787  /  2018  

   3  

Vaihe 5-7 Kiinnikkeiden kiinnitys • Asenna ruuvit kiinnikkeen läpi tukipalkkiin, painaen sivuttain terassiin, että kiinnikkeet ovat tukevasti laudan kiinnitysuraa vasten. • Asenna yksi kiinnike ja ruuvi per tukipalkki. • Varmista että kiinnike on kunnolla kiinnitysurassa ja ruuvi on tukevasti kiinni tukipalkissa. • Ruuvinreikien pitää olla tukipalkin keskellä. 

 

Vaihe 6-7 Viimeistele asennus  ● Aseta seuraava komposiittilauta kiinnikkeitä vasten. Nosta laudan reunaa hieman ja liu’uta se kiinnikkeen pohjaan asti.  

 

 

● Tarvittaessa koputa lauta kevyesti paikalleen kädellä.  

 

Viimeisessä laudassa on oltava ulkoreuna, joka kiinnitetään ohjeiden 3-7 ja 7-7 mukaisesti.  

 

Kinnitys T-kiinnikkeillä (Muovi) 

 

 

Deckra  Scandinavia  Ab     Asennusopas,  Deckra  4  –  v295787  /  2018  

   4  

 

Kiinnitys Deckra muovi T‐kiinnikkeillä sujuu nopeasti ja on sekin kestävä ratkaisu. Asennus aloitetaan käyttämällä ns. RST –aloituspalaa tai ruuvaamalla ensimmäinen lauta kiinni alustaansa. Lado 4-5 lautaa siten, että kiinnikkeet on asetettu oikein ja on ruoteiden päällä oikeaoppisesti. Aseta ruuvi kiinnikkeeseen ja kiinnitä lauta raottamalla seuraavaa lautaa siten, että ruuvi ja mahdollisesti työkalut mahtuvat lautojen väliin. Paina samalla lauta kiinni edelliseen lautaan. Lautojen väli on yleisesti 5 - 7mm. 

 

Vaihe 7-7/8 Urareunan viimeistely terassilaudoissa • Päätytulpat ovat helppo tapa viimeistellä onttojen lautojen päädyt. Päätytulppia ei tarvitse laudoissa jotka ovat umpinaisia. Päätytulpat ovat tarvikkeita, jota saat rautakaupasta. Yleisesti suositellaan sellaista asennusta, jossa lautojen päädyt tulee reunalautaa vasten. Tällä tavalla saadaan aikaiseksi siisti lopputulos.  

 

Tärkeät tiedot (valinnainen) Kuinka päätytulpat asennetaan: • Lautojen välissä pitää olla tilaa päätytulpalle sekä päädyssä että sivusuunnassa. Tällöin Deckra komposiittilauta pääsee elämään lämpötilavaihtelun mukana ja vesi valuu pois. • Kaikkien päätytulppien pitää olla tukipalkin päällä. Asenna toinen tukipalkki kuvien mukaan kiinnikkeen asentamiseksi. • Deckra komposiittilautojen päädyt pitää olla kannakkeilla ja kiinnitettyinä. Lautojen päätyjen tulee olla samalla kohdalla kuin tukipalkkien reuna. Jos tämä ei ole mahdollista tulisi laudan mennä vähintään 30mm yli tukipalkin reunasta. (Kuva 3) • Että terassista tulee tukeva, tulisi lautojen välit olla vähintään 5mm- • Komposiittilautaa ei saa kiinnittää nauloilla, kiinnitykseen tulee käyttää siihen tarkoitettuja kiinnikkeitä.  

 

Deckra  Scandinavia  Ab     Asennusopas,  Deckra  4  –  v295787  /  2018  

   5  

 

 

          

 

Deckra  Scandinavia  Ab     Asennusopas,  Deckra  4  –  v295787  /  2018  

   6